» حکایت غم‌انگیز کشتی‌ها :: جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳٩٤
» رستگاری در شاوشنکی دیگر :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳٩۳
» پایان عصر روزنامه :: شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩٢
» سماع با جارو برقی :: شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳٩۱
» استثمار فرد توسط جمع :: چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱
» دوردست‌ها :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳٩۱
» مورچه‌های لعنتی :: دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳٩۱
» آهو :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳٩۱
» برای آنهایی که هستند :: شنبه ٦ آبان ،۱۳٩۱
» اون شبی که تثبیت نشد :: جمعه ٢٠ امرداد ،۱۳٩۱
» مرغ و تخم مرغ :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳٩۱
» سالهای 80 و 81 مون رو کجا بردن؟ :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳٩۱
» جنگ ، صلح و مدعیان :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳٩۱
» تا اطلاع ثانوی لطفن از کلمه ی "دوستی"استفاده نکنین :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳٩٠
» طنز 4 نکته ای!! :: جمعه ٢۳ دی ،۱۳٩٠
» بین سطر های دو شعر عامیانه :: جمعه ٤ آذر ،۱۳٩٠
» دلِ خوش :: چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
» هدیه ی چند هزار ساله ی ایران به اُپِک، بازار خبر های کذب و شایعات :: پنجشنبه ٢۸ مهر ،۱۳٩٠
» طرح واره ی "یادداشت ها" :: چهارشنبه ۱۳ مهر ،۱۳٩٠
» درمسیر روزانه :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳٩٠
» داستانی از من - 3 :: جمعه ٢٧ خرداد ،۱۳٩٠
» داستانی از من - 2 :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
» اصل و نسب من! :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» از گنجینه های یک پدر :: جمعه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٩
» داستانی از من - 1 :: پنجشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٩
» لحظاتی که هستیدن به سراغت می آید- 3 :: چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
» روزمرگی :: شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٩
» ما آدمای زپرتی :: پنجشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٩
» روزانه ها :: چهارشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٩
» تحلیل مجاز :: یکشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٩
» در مورد حقارتها و رذایل اخلاقی :: یکشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٩
» سالینجر مرد :: پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۸
» در مورد بیفکری وآرزوهای دست نیافتنی(متوسط بودن) :: چهارشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۸
» دلتنگی و دلبازی-2 :: پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۸
» دلتنگی ودلبازی :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۸
» تو پرانتز :: جمعه ٦ شهریور ،۱۳۸۸
» 4 :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۸
» 2 :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۸
» 1 :: پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۸
» سال من(نوشته های یک متوهم خوشحال) :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸۸
» تغبیر خوابی در آستانه سال نو :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٧
» مرگ ( این نسل کج و کوله 2) :: دوشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٧
» این نسل کج و کوله :: شنبه ۸ تیر ،۱۳۸٧
» خاطرات - 4 :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧
» شکست؟ فرصت؟توهم؟ :: دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٧
» خاطرات -۳ :: سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦
» جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦
» لحظه هايی که هستی/هستیدن /استن به سراغت میآیند (خودشو آشکار میکنه ) -۲ :: پنجشنبه ٦ دی ،۱۳۸٦
» خاطرات - ۲ :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
» لحظه هايی که هستی/هستيدن/استن به سراغت می آيد /خودشو آشکار ميکنه -۱ :: جمعه ٢ آذر ،۱۳۸٦
» خاطرات - ۱ :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦
» سوء ظن به زبانی که صحبت ميکنيم - قسمت سوم :: پنجشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٦
» در مورد فکر کردن :: جمعه ۱۱ آبان ،۱۳۸٦
» سوء ظن به زبانی که صحبت ميکنيم - قسمت دوم :: یکشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٦
» سوء ظن به زبانی که صحبت ميکنيم - قسمت اول :: جمعه ۱۳ مهر ،۱۳۸٦
» شادمانی از ناکامی ديگران-فسمت پنجم :: پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦
» شادمانی از ناکامی ديگران-فسمت چهارم :: جمعه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
» شادمانی از ناکامی ديگران-فسمت سوم :: دوشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٦
» شادمانی از ناکامی ديگران-فسمت دوم :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٦
» شادمانی از ناکامی ديگران-فسمت اول :: جمعه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٦