سالینجر مرد

دوباره نمیشه همون مطالبی رو که برای مرگ شکیبائی نوشتم تکرار کنم . راستش خیلی ناراحت هم نشدم ولی دوباره یاد فیلم پری افتادم و شکیبائی و دوره دانشجوئی...

من اونوقت چیزی راجع به سالینجر نمیدونستیم و یه خاطر محیط بسته دانشکده هم کمی از قافله عقب بودم ولی فیلم پری شاخکهامو تکون دادهر چند بعدها "فرانی و زوئی" سالینجر رو خوندم شاید ١٠ سال بعد .من این کتابشو حتی بیشتر از"ناتور دشت" دوست دارم مخصوصا اون صحنه مکالمه طولانی توی حموم . سالینجر تو بیشتر کاراش یه صحنه مکالمه محشر داره.

  
نویسنده : امین بداغی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۸
تگ ها :