شادمانی از ناکامی ديگران-فسمت دوم

از ناکامی چه کسانی شاد میشویم؟

کمی روراست اگه باشیم اغلب از شکستهای دیگران خوشحال میشویم تا ناراحت ودر اکثر موارد

این خوشحالی نسبت مستقیمی دارد با  میزان موفقیتهاومیزان نزدیکی افراد مورد نظر با ما:از ناکامی علی دایی و قلعه نوئی بیشتر خوشحال میشویم تا دنیزلی و برانکو!

البته واژه خوشحالی را با تمام ابهامش را در مقابل بد حالی بکار میبرم (همانطور که انسان اولیه که به قدرت اذبیات مجهز نبود  برایش نامی نداشت و احتمالا هر انچه ما با عنوان عشق ومحبت و

انس و شور و خوشحالی و شادابی و... میشناسیم از هم خیلی متمایز نمیدید وهمه را بعنوان یک احساس خوب درک میکرد )

/ 2 نظر / 18 بازدید
احمد

سلام آقا اين ۲ تا پست رو سه بار خوندم. بعدی هاش کو ؟ ؟

بختيار

شروع بدی نيست