سال من(نوشته های یک متوهم خوشحال)

میگن سیستم اقتصادی دنیا ترکیده و موجش که به ایران برسه همه باید بریم زراعت کنیم تا تلف نشیم از گشنگی ولی من که وضعم توپه توپه یک شلوار مخمل کبریتی لجنی تیره چینی خریدم که وقتی دستمو میکنم تو جیبش تا دسته کلید رو بردارم دستم تا ارنج میره تو ومردمی که تو کوچه رد میشن فکر میکنن دارم خودمو             می خارونم.جیب گشاد نشونه ثروته(رجوع شود به کتاب مربوطه)و فراره که این جیب پر بشه از اشرفی و خمینی و بنجامین فرانکلین .

از این گذشته امروز سال گاوه و منم که متولد اردیبهشت ماه (ماه گاو)ودر ضمن گاوه گاوم وقراره امسال مثل یک گاو شیرده اسرائیلی مثل همون گاو روی پنیر روزانه تپل مپل باشم و ثروت بتراود از درز و دورزم.یعنی امسال گاوتر از من نمیتونیدپیدا کنین ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند تا امینی بنشیند وامسال نشخوار کند.همه امسال دهنشون سرویسه ومن یک گوشه با چشمان خمار (رجوع شود به جوک شماره ١٣۵)نشسته ام و تخم طلا می گذارم .

از همه اینا هم که بگذریم یه بنده خدائی برایم فال ورق گرفت :هر راهی که رفتم شد موفقیت هر مشکلی گرهش واشدو دست به هر خر مرده ای که زدم شد اسب شرک(sherek)دیگه چی بگم براتون بابا امسال رو باید نامگذاری کنین سال امین! وتا دیر نشده بیایین تبرکتون کنم!! 

/ 1 نظر / 22 بازدید
حسین

امین نوشته هات مثل همیشه جالب بود.ولی منم فکر می کنم یه چیزیت شده ولی نمی دونم چی؟ولی ظاهرا حسن می دونه.!!!!!خوش باشی و سلامت.