خاطرات - 4

"دیگر نمی خواهم چون کسی لباس بپوشم /  اگر حرف از سرما می گویم

شما جدی نگیرید / نیمی از قلبم با من نیست /...

انارهای پائیزی را دانه دانه می کنم /روی قسمتی از قلبم که میتپد می پاشم

دیگر حرف از مرگ هم به توصیه  دوستان نمی گویم

تنم را به برف و باران و ویلن سل می سپارم ..."                           

                                                  دیگر نمی خواهم -احمد رضااحمدی /ساعت ١٠ صبح بود -نشر چشمه

نمی تونستم صبر کنم تا پائیز بشه این شعر رو بذارم این تو ! دیشب تو قطار خوندمش  نمیدونم قدرت شعر بود یا احساس هیجان و رضایتی که از اومدن تابستون دارم .هر چند اکثر مردم این روزا از گرما کلافه شدن مثلا یکیش خودم !! ولی این دلیل نمیشه تابستونو دوست نداشته باشم مخصوصا تو این گرما این قسمت شعر خیلی به دلم نشست: تنم را به برف و باران و ویلن سل می سپارم . نمی دونم اسم بارون که میاد چرا یاد تهرون و خیابون سرباز و امیر آباد و میدون فلسطین میافتم .

/ 1 نظر / 25 بازدید
اهور

سلام. تحلیلتان جالب بود در مورد مسله شاملو و تا حدی قبول دارمش.